FolkMusic

Сайт о русской народной музыке...

Варице, Савице

Варице, Савице,
Миле ми сестрице!
Варите, ладите,
Брача нам кусаjте.
Варице, Савице,
Миле нам сестрице!
Варите, ладите,
Брачу нам раните.
Брачу нам раните,
Отци нас учите
Отци нас учите,
Нане нас гледаjте.
Нане нас гледаjте,
Бабе нас ньежите.
Бабе нас ньежите,
Старине нас пазите.
Старине нас пазите,
Братичи милуjте.
Братичи милуjте,
Драги нас льубите.