FolkMusic

Сайт о русской народной музыке...

Невесто мори убава

Невесто мори убава,
що одиш толку на вода
на тая чешма студена
со тие стомни шарени?

Невесто мори убава,
що одиш толку на вода?
Да не ти тежат стомните
Или ти тежит герданот?

Ни ти ми тежат стомните
Ни ти ми тежит герданот.
А най ми тежит меракот,
Меракот ми е далеку…

Меракот ми е далеку,
Меракот ми е далеку,
Во тая пуста Битола,
Со тие темни зандани.