FolkMusic

Сайт о русской народной музыке...

Да вичоръ мы, братцы, были пьяныйи

Да вичоръ мы, братцы, были пьяныйи,
А на утра нечимъ пахмилитца
Да мы скинимся, братцы, па денишке,
Мы па денишке, да па сиребрянай;
Да мы купимъ, братцы, зилёнава вина,
Да мы купимъ, братцы, палтара видра.
Да заплатимъ мы палтара рубля,
Да мы выйдимъ за градъ, прагуляимся,
Да за ту жэ стену белакаминнную,
Да на ту жэ гору на Пакровскую.
Да мы сядимъ, братцы, ва йидиный кругъ,
Да мы выпьйимъ, братцы, всё па чарачке,
Всё па чарачке да зилёнава вина,
Да мы скрикнимъ, братцы, громкимъ голасамъ:
Ужъ вы, слуги маи, слуги верныйи:
Вы падайте, слуги, залату трубу,
Залатую трубачку падзорную,
Да мы пасмотримъ, братцы, ни ва даличу,
Ни ва даличу, ва чистую полю.
Што ни пыль-кура да спаднималаса,
Спаднимавшы кура зъ зимли до неба,
За курою бижать два гнидыхъ тура,
Два гнидыхъ тура златарогии,
Златарогии, да аднашорстныйи.
Да бижали туры да синёва моря.
Паспушшались туры въ синё моря
Дабивавшы туры въ воду па брюхи,
Затыкали голавы въ моря по ушы
Даставали туры ключивой вады
Напивались туры ключивой вады,
Напивавшысь туры - сами паплыли,
Пириплывшы туры да киянъ-моря,
Выплывали туры на Буянъ-остравъ,
Да стричала ихъ родна матушка,
Младая турица златарогая,
Златарогая да аднашорстная:
"Да на где жэ, туры, были вы?
Да на где жэ, туры, гуливали?
Да на где жэ ключивую воду пили?"
Да мы были, матушка, ва Шахаве,
Да гуляли мы, радная, ва Ляхаве,
Да Русскую землю мы скрось прашли,
Дабижали мы, туры, да синёва моря,
Паспушшались мы, туры, ва синё моря,
Дабивавшы туры, въ воду брюхи,
Затыкали голавы въ моря по ушы
Даставали мы, туры, ключивой вады
Напивались туры ключивой вады